Přidělování obecních bytů v městské části Brno-střed

Rekordní počet bytů, které má ve správě městská část Brno-střed, byl občanům přidělen v lednu tohoto roku. Od začátku roku 2014 do dubna se konkrétně jedná o 88 bytů, do nichž se noví nájemníci mohou přestěhovat. Obsazenost bytů se drží stejně jako v předchozím roce na 91 %, a to i přestože bylo městské části z důvodu navýšení ceny nájmu vráceno 60 bytů. Není tedy pravda, že by se počet přidělených bytů snižoval, ale právě naopak. Od začátku letošního roku je naprosto zřetelná vzrůstající tendence přidělených bytů. Z celkového množství 4944 bytů, které má městská část Brno-střed ve správě, eviduje 438 volných bytů. Z tohoto počtu je 180 bytů zařazeno do různých programů, které mají přispět k revitalizaci bytového fondu a u téměř 260 bytů probíhá jednání o přidělení konkrétním žadatelům, popřípadě opětovné zveřejnění na úřední desce městské části Brno-střed. Každých 14 dní je na úřední desce vyvěšeno kolem 30 bytů.14.5.2014