Pro prodej nemovitostí v roce 2014 nebude potřeba znalecký posudek

Doposud je základem daně cena kupní (sjednaná), a pokud je cena zjištěná znalcem vyšší než kupní, je základem daně cena odhadní. Proto je dnes nutné předkládat znalecký posudek. Od ledna finanční úřady nebudou vyžadovat znalecké posudky a tím ušetří prodávající tisíce korun. Finanční úřady budou kupní ceny ve smlouvách srovnávat s místně obvyklou cenou převáděných nemovitostí, ne v plné výši, ale jen ve výši 75 % její hodnoty. V některých případech tak prodávající na dani ušetří. Pokud by se ale objevila v kupní smlouvě cena nízká a finanční úřad vyhodnotí, že obvyklá cena je podstatně vyšší, bude pak požadovat, aby prodávající zaplatil daň ze 75 % obvyklé ceny. Pokud se pak bude prodávající domnívat, že finanční úřad určil příliš vysokou obvyklou cenu, bude moci požádat finanční úřad, aby porovnal kupní cenu s posudkem znalce, který ale v tomto případě musí samozřejmě nechat vypracovat. Pokud 75 % ceny dle znaleckého posudku bude nižší než kupní cena, zaplatí prodávající daň z kupní ceny.


Poplatník daně bude mít nově možnost odečíst náklady za pořízení znaleckého posudku od základu daně.


Pro poplatníka daně bude dále jednodušší to, že všechny přílohy k daňovému přiznání bude moci přikládat v prosté kopii nebo v elektronické podobě.


Manželé, budou moci u nemovitosti ve společném jmění manželů podat pouze jedno daňové přiznání. (Doposud podával přiznání každý z manželů zvlášť).


Poplatníkem daně z převodu nemovitostí nadále zůstává prodávající a kupující bude ručitelem. Prodávající a kupující se však mohou dohodnout, že poplatníkem daně z převodu nemovitostí bude kupující a v takovém případě už nebude za daň ručit nikdo.13.11.2013