Zvyšování cen nájmů bytů v roce 2014

Protože regulace nájmů u nájemních bytů skončila na konci roku 2012 a od skončení regulace nájmů se nájemné sjednává dohodou mezi pronajímatelem a nájemcem a principy sjednávání nájemného NOZ v zásadě nemění, nemělo by v roce 2014 dojít k velkým změnám výše nájemného. Stále platí to, že když nedojde ke sjednání výše nájemného dohodou, může pronajímatel písemně navrhnout nájemci zvýšení nájemného. Pokud s tím nájemce nesouhlasí a pronajímatel se obrátí na soud, ten pak rozhodne o určení nájemného, které je v místě a čase obvyklé. Soud ale nebude vázán žádným limitem zvýšení a může rozhodnout až do výše nájmu, který je v místě a čase obvyklý. Nájemce by proto měl tyto možné dopady zvážit.


V novém občanském zákoníku bude také ujednání o zvyšování nájemného, ale někteří pronajímatelé budou ve zvyšování omezeni limitem. Dle NOZ bude moci pronajímatel jednou ročně navrhnout nájemci zvýšení nájemného až do výše nájemného, obvyklého v daném místě a čase. Ale navržené zvýšení nesmí, spolu se zvýšeními v posledních třech letech být vyšší než dvacet procent. Pro nájemce to znamená ochranu proti skokovému zvyšování nájmů. Tento limit bude zpočátku platit jen pro ty pronajímatele, kteří i po skončení regulovaného nájemného dál navyšovali nájmy na místně obvyklou úroveň, což jsou většinou soukromí majitelé a menší část obcí.


Pronajímatelům, kteří po skončení regulace nájmů již nájemné nezvyšovali, NOZ umožní nerespektovat dvacetiprocentní limit a budou moci navrhnout zvýšení rovnou až na úroveň místně obvyklého nájemného. Při dalším zvyšování už ale bude limit platit i pro ně. Návrh na zvýšení nájmu musí být písemný a musí dokládat splnění podmínky zvýšení do dvaceti procent za tři roky.


Dále bude moci pronajímatel zvýšit nájemné, když budou v domě provedeny stavební úpravy, které zlepší užitnou hodnotu pronajatého bytu nebo podmínky bydlení v domě nebo mají za následek trvalé úspory energie nebo vody. Zvýšení nájmů z tohoto důvodu může činit až 10 procent z účelně vynaložených nákladů ročně, pokud s návrhem souhlasí alespoň nájemci dvou třetin bytů v domě. Pak bude zvýšení platit i pro ostatní nájemce. Pokud pronajímatel takového souhlasu nedosáhne, může navrhnout zvýšení nájemného z těchto důvodů jen o tři a půl procenta z vynaložených nákladů ročně. Pokud ani s tímto návrhem nájemci nebudou souhlasit, může se pronajímatel obrátit na soud.


Dle NOZ se pronajímatel může s nájemcem dohodnout, že nájemné a za služby bude sloučeno do jedné paušální částky, bez nutnosti vyúčtování služeb. Toto však bude možné jen u nájmů uzavřených na maximálně 2 roky, ne u doby delší nebo u smluv na dobu neurčitou.18.10.2013