Daň z nemovitých věcí bude možné od roku 2016 platit i přes SIPO

Daň z nemovitých věcí bude možné od roku 2016 platit i přes SIPO

Od roku 2016 bude možné zaplatit daň z nemovitých věcí i prostřednictvím soustředěné inkasní platby obyvatelstva - SIPO. Informovala o tom Finanční správa, viz
www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-nemovitych-veci/sipo. Kdo bude mít o tento způsob placení zájem, odevzdá vyplněný formulář nejpozději do 31. ledna 2016 svému místně a věcně příslušenému správci daně a v roce 2016 a dál už bude jeho daňová povinnost automaticky hrazena prostřednictvím SIPO.

Lhůta pro zaplacení daně z nemovitých věcí letos skončila 1. června. Nepřesáhne-li výše daně z nemovitých věcí částku 5000 korun, je v uvedené lhůtě splatná celá daň najednou. Je-li daň vyšší než 5000 korun, je splatná ve dvou splátkách, avšak poplatník ji může v uvedeném termínu zaplatit i najednou. Daň lze uhradit bezhotovostním převodem na účet, uvedený na složence nebo složenkou na kterékoli poště nebo v hotovosti na pokladně finančního úřadu a od roku 2016 nově přes SIPO. Daň z nemovitých věcí je sloučena do jedné částky za všechny nemovité věci poplatníka, které se nacházejí na území příslušného kraje nebo hlavního města Prahy. Má-li poplatník nemovitosti ve více krajích, obdrží od finanční správy jednu obálku, ve které budou vloženy jednotlivé složenky pro placení daně za všechny příslušné finanční úřady. Daňové přiznání k dani z nemovitosti se podává jen jednou, a to po pořízení nemovitosti nebo v případě změny. Platit daň z nemovitosti je ovšem třeba každý rok.22.7.2015