Prodej nemovitosti přes realitní kancelář - se smlouvou nebo bez?

Může prodávající nemovitost prodávat přes realitní kancelář bez zprostředkovatelské smlouvy?

Prodávající může nemovitost prodávat přes realitní kancelář bez zprostředkovatelské smlouvy, na tento způsob prodeje přistupuje mnoho prodávajících i realitních kanceláří. I když tento způsob připadá prodávajícímu výhodnější, přináší pro všechny zúčastněné strany (prodávajícího, realitní kancelář i kupujícího) určité nevýhody. Prodávající volí tento způsob v domnění, že je tak prodej nezávislejší. Realitní kancelář ale v takovém případě nemá pod kontrolou jednání prodávajícího s jeho přímými zájemci a prodávající jednající na vlastní pěst je mnohem více vystaven konfliktům s kupujícím, chybám ve smlouvách nebo dokonce podvodnému jednání některých kupujících, pokud si prodávající nezajistí služby advokáta.

Realitní kancelář logicky upřednostňuje zprostředkování nabídek, na které má uzavřenou smlouvu, protože u těch nenasmlouvaných riskuje své prostředky vložené do prezentace nabídky, náklady spojené s nabízením, s prohlídkami, se zajištěním dokumentace, přípravou smluv a s časem makléře, který má tuto nabídku na starost. I když význam realitních kanceláří v realitním obchodu bývá často podceňována, zavedená realitní kancelář zná dokonale mechanismy prodeje, zná všechny povinnosti stran, náležitosti smluv apod.

Zájemce, který by chtěl nemovitost koupit, ale koupí ji jiný zájemce, v lepším případě riskuje jen zbytečné prohlídky nemovitosti, strávený čas, vyřízení hypotéky, znalecký posudek, výdaje za právníka, apod. V horším případě se však stává i to, že kupující prodá nebo podepíše závaznou smlouvu na prodej své nemovitosti, aby mohl koupit novou. Vracení takového stavu je už často nemožné, v lepším případě je možné za podmínky uhrazení vysoké pokuty.

Z těchto důvodů lze jednoznačně doporučit mezi prodávajícím a realitní kanceláří uzavřít písemnou zprostředkovatelskou smlouvu, kde budou přesně vymezena práva a povinnosti obou stran.23.5.2015