Průkaz energetické náročnosti budov (PENB) při prodeji a pronájmu nemovitostí v roce 2015

Povinnosti, související s průkazy energetické náročnosti budov (PENB) se řídí zákonem č. 406/2000 Sb. o hospodaření s energií, § 7a a jsou v účinnosti již od 1. 1. 2013. Někdy je průkaz energetické náročnosti budovy nesprávně označován také jako energetický štítek budovy.

Průkaz energetické náročnosti budov má platnost 10 let ode dne data jeho vyhotovení nebo do provedení větší změny budovy, pro kterou byl zpracován. Průkaz bude také nutné vystavit znovu, pokud dojde ke změně vytápění či ohřevu teplé vody.


Požadavek na zpracování průkazu energetické náročnosti se podle výše uvedeného zákona o hospodaření energií týká majitelů nemovitostí při prodeji a pronájmu těchto nemovitostí:
- rodinné domy, bytové domy, budovy,
zapsané na listu vlastnictví jako objekty k bydlení nad 50 m2, kancelářské, komerční a administrativní budovy na prodej a na pronájem
- byty a kanceláře
k prodeji (pokud se PENB majiteli bytu prokazatelně ani na písemnou žádost od společenství vlastníků jednotek nepodaří získat, může vykázat tři roční vyúčtování spotřeby využívaných energií - např. elektřiny, plynu a tepelné energie)


Výjimky z povinnosti zpracování průkazu energetické náročnosti při prodeji nebo pronájmu mají tyto nemovitosti:
- budovy s energeticky vztažnou plochou do 50 m2
- budovy pro náboženské účely jako jsou kostely, mešity nebo chrámy
- objekty využívané pro rodinnou rekreaci, které nejsou určeny k trvalému bydlení, například chaty a chalupy (výjimka neplatí u chalup a chat, které si majitel nechal do listu vlastnictví například kvůli nižší kvůli dani z nemovitosti zapsat jako místo vhodné pro trvalé užívání)
- průmyslové a zemědělské budovy se spotřebou do 700 GJ
- nemovitosti, které vznikly před rokem 1947, pokud nemovitost neprošla od doby výstavby většími změnami - prodávající se může s kupujícím písemně dohodnout, že průkaz energetické náročnosti není nutné pořizovat
- u pronájmu bytů a kanceláří platí povinnost zpracování průkazu energetické náročnosti až od 1.1.2016


Od ledna 2015 se bude přísněji než dosud kontrolovat při nabízení nemovitostí splnění povinnosti mít vyhotovený Průkaz energetické náročnosti budov. Tato povinnost platí už v okamžiku nabízení budovy. V inzerci se musí uvádět hodnota energetické třídy a hodnota měrné dodané energie.


V případě uveřejnění inzerátu bez deklarované energetické náročnosti hrozí jak majiteli, tak i realitnímu makléři finanční postih v hodnotě až 100 000 Kč, v případě právnické osoby až 200 000 Kč.


Státní energetická inspekce začala už v minulém roce udělovat pokuty za chybějící průkazy. Majitelé zatím nevěnují příliš pozornosti nebezpečí pokuty, protože pokutování zatím není moc medializováno a také proto, že jejich většina nezná takový případ ze svého okolí. Nelze se ale spoléhat na to, že inspekce nestihne zkontrolovat všechny nemovitosti. Veškeré průkazy budou evidovány v elektronickém systému MPO, díky kterému bude jejich namátková kontrola mnohem jednodušší a rychlejší než tomu bylo dosud. Nový vlastník nemovitosti má právo žádat od původního vlastníka zpracování průkazu až tři roky zpětně ode dne, kdy byla uzavřena kupní smlouva. Pokud prodávající energetický průkaz k budově novému majiteli nepředá, vystavuje se riziku finanční pokuty a případných sporů o neúplnost kupní smlouvy. To umožňuje kupní smlouvu napadnout například soudně.13.12.2014